Skip to content Skip to footer
GASTRO KAPADOKYA

KAPADOKYA GASTRONOMİ FESTİVALİ - 2024

İlki Mayıs 2022’de gerçekleştirilen Kapadokya Gastronomi Festivali bu 5-6 Mayıs 2024 tarihlerinde planlandı.

Geçtiğimiz yıl, Kapadokya’nın binlerce yıldır ev sahipliği yapmış olduğu uygarlıkların lezzet hafızasını modern zamanların bilgi dağarcığıyla harmanlayarak, bölgemizin unutulmaya yüz tutmuş gastronomi hazinesine görünürlük kazandırmış ve böylece, doğa ve tarihin buluşarak insana muazzam bir çevrede yaşama fırsatı sunduğu bölgemizin “bir başka” yüzünü vurgulamıştık.

Bu yıl ise, Kapadokya bölgesinde gastronomi rüzgarını başlatan bu etkinliği yine insan, tarih ve doğa temaları üzerinden yürütüyor; tarih boyunca bu kadim topraklarda yaşamış çeşitli kültür ve inançlara sahip insanların baharın gelişini, şifa, bolluk ve bereket beklentileriyle anlamlandırarak kutladıkları Hıdırellez’in geleneksel lezzetlerini öne çıkartıyoruz. Doğanın uyanışı ile insanın yeşeren umutlarının bütünleştiği, mevsimsellik ve yerelliğin ön planda tutulduğu Kapadokya’da Bahar Sofraları etkinliğinde bir araya geliyoruz.

Kapadokya’da Bahar Sofraları etkinliği ile bölgemizde farklı tarihlerde yaşamış, farklı kültürlere mensup toplumların ortak lezzetleri yazın gelişi kutlamaları bağlamında vurgulanarak, Kapadokya’nın sahip olduğu diğer turizm varlıklarının gölgesinde kalmış gastronomi zenginliğine bilinirlik kazandırılması yolunda bir adım daha atılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yerel ürünler ile Hıdırellez sofraları kurulacak, bölgemizin ritüelleri canlandırılacaktır.