Skip to content Skip to footer
SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ

GELECEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ

Sürdürülebilir gastronomi; ürünlerin yetiştirilme şekillerini, nereden ve ne zaman satın alındıklarını ve nasıl taşındıklarını dikkate alacak şekilde seçilmesi ve pişirilmesi anlamına gelir.

Besinlerin tarladan sofraya yolculuğunda doğal kaynakların israf edilmemesi, çevrenin ve canlı sağlığının korunması, üreticilerin emeğinin karşılığının verilmesi ve üretimin bugün olduğu gibi gelecekte de devam etmesinin teminat altına alınması demektir.

Kapadokya Gastronomi Festivali, Kapadokya Bölgesinin sahip olduğu gastronomi zenginliğine bilinirlik kazandırmayı ve sürdürülebilir gastronominin yaşamsal önemini vurgulamayı hedeflemektedir.
Festival boyunca, yerel ve mevsimsel ürünler kullanılarak, hazırlanan geleneksel reçeteler ile Kapadokya’nın doğası, tarihi ve kültürüne görünürlük kazandırılırken, sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik konularına dikkat çekilmektedir.

Kapadokya Gastronomi Festivali,

*Yerel ve mevsimsel ürün kullanımını artırmayı
*Kapadokya’nın geleneksel reçetelerine ve kadim pişirme yöntemlerine görünürlük kazandırmayı
*Başta kadın kooperatifleri olmak üzere yerel üreticilere dikkat çekmeyi
*Kapadokya’nın zengin gastronomi kültürüne vurgu yapmayı
*Ata tohumlarını ve yerel ürünleri öne çıkartmayı
*Atıkların azaltılmasının ve çevrenin korunmasının önemini vurgulamayı
*Kapadokya’nın kültürel ve doğal varlıklarının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının temin edilmesini hedeflemektedir.